Sale! WONDROUS WHITES - Mixed Dozen

A WONDROUS WHITES - Mixed Dozen


Wondrous Whites - Mixed Dozen
$150 dozen/case (save $39)

2 x Sparkling Gouais
2 x Roussanne
2 x Riesling
2 x Back Paddock White
2 x Rosewood White
2 x Autumn White (sweet)

$150.00

New

  • Case

Add to wishlist

Product Description

Wondrous Whites - Mixed Dozen
$150 dozen/case (save $39)

2 x Sparkling Gouais
2 x Roussanne
2 x Riesling
2 x Back Paddock White
2 x Rosewood White
2 x Autumn White (sweet)

 

Sign up for our Newsletter